За нас

ГудУил Консултинг ЕООД е дъщерно дружество на унгарската компания GoodWill Consulting Ltd., която е основана през 2004 г. Разполагаме с дългогодишен опит в консултантските услуги за кандидатстване с проекти по програмите на ЕС. От 2007 година фирмата ни успешно работи и на румънския пазар. Общият брой на колегите ни в Унгария, Румъния и България вече наброява повече от 200 души. В Унгария сме съдействали за усвояването на повече от 150 млн. евро, а в Румъния на повече от 40 млн. евро европейски средства за фирми от различни сфери на икономиката, организации с нестопанска цел, учебни заведения, държавни учреждения и общини.

Благодарение на нашата компетентност, опит и професионализъм постигаме същите успехи и в България. От особено голяма помощ сме за микро,  малки и средни фирми, на които им липсват необходимите капитали, но разполагат с голям потенциал и идеи за развитие. До момента в България сме съдействали за усвояването на повече от 17 млн. евро европейски средства.

Нашите служители са консултанти по европейско и донорско финансиране, имащи дългогодишен опит в изготвянето на проекти по предприсъединителните и оперативните програми на ЕС, както и за проекти, кандидатстващи по програми с други източници на финансиране. В България дружеството ни е създадено през месец ноември 2010 г. Разполагаме със специалисти, завършили икономика, финанси и европеистика, с многогодишен опит по въпросите на Европейския съюз.

За по-голямо улеснение на нашите клиенти вече ги обслужваме от три града в България: София, Варна и Стара Загора с повече от 30 служители. Разполагаме също и с търговски представители в цялата страна.

ГудУил Консултинг ЕООД е динамично развиващо се дружество, чиято основната дейност е комплексното обслужване при подготовка на проектни предложения и търгове, което включва  – наблюдение за допустимост по програми, генериране на проектни идеи, подготовка на проекта, изготвяне на кредитните искания, следпроектно обслужване,  управление на проектите.

През май 2012 г. създадохме дружеството ни „ГудУил Енерджи” ЕООД (www.gwenergy.bg). За постигане на нашата мисия сме изградили екип от високо квалифицирани специалисти, инженери с богат опит в извършване на енергийно обследванe. Консултантите и инженерите ни работят съвместно при изготвяне на проекти в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и др. проекти. Благодарение на тази интегрирана услуга клиентите ни получават едно много по-бързо и качествено обслужване на ”едно гише” .

Благодарение на нашите постоянни контакти с партньорски банки сме отлично информирани относно всички възможности за банкови финансирания. Нашите експерти по време на консултациите помагат и в изразботването на финансовата стратегия на предприятията.

Разполагаме с експерти с опит в изготвянето на проекти в сферата на човешките ресурси,  промишлена, селскостопанска и Ай Ти насоченост. Нашите консултанти са на разположение за изготвяне на търгове за обществени поръчки и за правни въпроси свързани с проектите. От множество източници на финансиране подбираме най-подходящите предложения за нашите клиенти, отговарящи на техните бизнес цели и стремежи за развитие. Нашият екип постоянно наблюдава новите покани и обяви за участия по програми, и своевременно информира за новите възможности своите клиенти, и предлага изготвянето на проекти.

 

/Галерия/proba/Bro6urka-GWC-karta.jpg

 

Новини

Информация

Централен офис

София 1113, ул. "Димчо Дебелянов" 8/А, ет.2
Телефон: +359/2 878 04 66, +359/2 870 54 31, +359/2 870 54 41
Факс: +359/2 870 05 35
Мобилен: +359/882 965 563
e-mail: office@gwconsulting.bg
Skype: goodwill_consulting